Als u zaken als containers of bouwmateriaal tijdelijk wilt opslaan op of aan de openbare weg heeft u een omgevingsvergunning nodig.
Ga daarvoor naar www.omgevingsloket.nl.

In andere gevallen vraagt u bij de gemeente een ontheffing aan voor het plaatsen van voorwerpen.

Direct regelen

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

In andere gevallen vraagt u bij de gemeente een ontheffing aan voor het plaatsen van voorwerpen.

logo DigiD

  • Uw DigiD
    (voor particulieren)
  • Uw eHerkenningsgegevens
    (voor bedrijven of organisaties)

logo eHerkenning

Vraag de ontheffing aan

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

ls u een voorwerp plaatst voor de opslag van roerende zaken dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een container plaatst voor tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing. Of als u een locatie in Waddinxveen in gaat richten als opslag-/werkterrein. 

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan (stuur een foto of tekening van de locatie mee)
  • de grootte van het voorwerp
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen

Meer informatie

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein