Iedereen die dat wil, mag bij het vooropenen van de briefstemmen en tellen van de stemmen aanwezig zijn. We hanteren hierbij wel de coronavoorschriften. Zo mag er per stembureau maar een maximum aantal mensen in het stembureau aanwezig zijn.

  • Maandag 15 maart, 17:00 uur: vooropening briefstembureau 1 in het gemeentehuis
  • Dinsdag 16 maart, 17:00 uur: vooropening briefstembureau 1 in het gemeentehuis
  • Woensdag 17 maart, 09:00 uur: tellen vervroegd stemmen van maandag 15 maart in sporthal De Dreef
  • Woensdag 17 maart, 10:00 uur: tellen briefstembureau 1 in sporthal De Dreef
  • Woensdag 17 maart, 14:00 uur: tellen vervroegd stemmen van dinsdag 16 maart in sporthal De Dreef
  • Woensdag 17 maart, 17:00 uur: vooropening briefstembureau 2 in het gemeentehuis
  • Woensdag 17 maart, 21:00 uur: tellen briefstembureau 2 in het gemeentehuis
  • Woensdag 17 maart, 21:00 uur: tellen alle stembureaus op eigen locatie (zie locaties stembureaus)

Nadat de stemming op woensdag 17 maart om 21:00 uur is geëindigd, begint het stembureau met het tellen en daarna verzegelen van alle ingeleverde stempassen, volmachtbewijzen en niet-gebruikte stembiljetten. Pas als dat achter de rug is, opent de voorzitter de stembus en gaan de tellers de stembiljetten tellen.