Uit onderzoek blijkt dat de genoemde personen waarschijnlijk niet meer wonen op het adres waar ze zijn ingeschreven.

NaamAdres

P.A. van Essen

Wilhelminakade 26

D.J. Bron

Wilgenhorst 53

A. Jelloui

Busken Huetlaan 34

P.T. Orlowski

Juliana van Stolberglaan 15

Staat uw naam hier of weet u waar genoemde personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Waddinxveen via tel 14 0182 of vul het contactformulier in via www.waddinxveen.nl/contact.

Hebt u een nieuw adres, dan moet u aangifte doen van de verhuizing. Als wij voor 15 oktober 2020 geen reactie ontvangen, schrijven wij deze personen uit. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen.