Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze voormalig burgemeester en ereburger

drs. H.P.L. (Bert) Cremers

Rotterdam, 8 september 2021

Bert was van 2 juni 2009 tot zijn afscheid op 27 oktober 2017 een zichtbare burgemeester, benaderbaar voor alle inwoners en met hart voor het rijke verenigingsleven in Waddinxveen.

Als blijk van waardering voor zijn inzet en betekenis voor de Waddinxveense samenleving heeft de gemeenteraad Bert bij zijn afscheid benoemd tot ereburger.

Wij zijn hem bijzonder erkentelijk voor zijn werk voor onze gemeente. Wij koesteren warme herinneringen aan hem als bestuurder, als collega en als mens.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Arita, de kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen, nabestaanden, familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen en alle medewerkers

drs. E.J. Nieuwenhuis, burgemeester

mr. F.W. van der Dussen, griffier

A.B. Blomme, gemeentesecretaris

foto van voormalig burgmeester Bert Cremers