In Waddinxveen is zondag 9 oktober op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen ruimt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de circa 80.000 vleeskuikens op de locatie. Sinds 5 oktober geldt in heel Nederland een ophokplicht(externe link) voor houders van commercieel gehouden vogels. Kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- (zoals duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Op de website van de NVWA(externe link) is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan.

Particuliere vogelhouders moeten risicovogels afschermen

U moet risicovogels zoals hoenders en watervogels afschermen. Bezoekers mogen in veel gevallen niet bij deze vogels in de buurt komen. Daarnaast mogen activiteiten zoals tentoonstellingen met risicovogels niet plaatsvinden. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) vindt u meer informatie.

Vogelhouders moeten contact opnemen met de dierenarts als ze dode kippen of vogels vinden

De dierenarts kan zo nodig de dode dieren onderzoeken. Meer informatie en een overzicht van de symptomen Vogelgriep in Nederland 2022 vindt u op de website van de NVWA(externe link).

Meld dode wilde vogels

Dit kan helpen in het snel opsporen en bestrijden van vogelgriep. Raak de vogels niet aan. Op de website van de NVWA(externe link) staat hoe u een melding van dode vogels kunt maken.

Er geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven 10 kilometer rond het besmette bedrijf

Een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.