Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Maar niet naar uw land van herkomst. Ook kunt u het vluchtelingenpaspoort in Nederland gebruiken als geldig legitimatiebewijs.

U vraagt het vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. De geldigheidsduur van uw vluchtelingenpaspoort is afhankelijk van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning (minimaal 1 en maximaal 3 jaar).

Wat kost het?

Vluchtelingenpaspoort € 55,35
Extra kosten voor een spoedaanvraag € 49,85

Hoe werkt het?

Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen als u:

 • een vluchtelingenstatus hebt;
 • geen geldig paspoort van uw land van herkomst hebt;
 • in Nederland woont, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit;
 • een verblijfsvergunning hebt;
 • staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

Ga voor alle voorwaarden en meer informatie naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Kinderen een eigen vluchtelingenpaspoort

Kinderen met een vluchtelingenstatus hebben een eigen vluchtelingenpaspoort nodig. Om deze aan te vragen, is schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een voogd.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u ook een vluchtelingenpaspoort aan voor uw kind, neem uw kind dan mee.
 • U laat uw vingerafdrukken maken op een speciaal apparaat van de gemeente.
 • U moet uw paspoort persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, daarna vervalt uw paspoort.

Vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen

Bent u uw vluchtelingenpaspoort kwijtgeraakt of is het gestolen? Doe aangifte bij uw gemeente, dan kunt u ook gelijk een nieuw vluchtelingenpaspoort aanvragen. U hoeft geen aangifte meer te doen bij de politie. U moet wel een verklaring van vermissing afleggen bij de gemeente. Dit is nodig om misbruik van uw oude vluchtelingenpaspoort tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw vluchtelingenpaspoort.

Verklaring vermissing vluchtelingenpaspoort

Via deze verklaring doet u aangifte van vermissing van uw vluchtelingenpaspoort. Uw paspoort wordt na het indienen van de verklaring meteen ongeldig verklaard. U kunt alleen aangifte van vermissing doen voor uzelf en niet voor een andere persoon.

Let op: u kunt een ingediende verklaring van vermissing later niet meer ongedaan maken. Uw paspoort is na het indienen meteen ongeldig verklaard. Daarmee voorkomt u dat er misbruik wordt gemaakt van uw vermiste documenten.

Dien de verklaring van vermissing in

Wat heb ik nodig?

 • Uw geldige verblijfsvergunning
 • Een pasfoto die aan de pasfoto-eisen voldoet.
 • Uw oude vluchtelingenpaspoort (als u die hebt).
 • Pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

Als u een vluchtelingenpaspoort aanvraagt voor uw kind, neem dan ook het volgende mee:

 • Schriftelijke toestemming van beide ouders of een voogd. Gebruik hiervoor het formulier van de gemeente.
 • Geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of een voogd.

Tips

Als u geen vingerafdruk kunt afgeven

Als de baliemedewerker van 1 of meer van uw vingers geen vingerafdrukken kan nemen, bijvoorbeeld omdat ze in het verband zitten, dan neemt hij vingerafdrukken van vingers waarvan dat wel mogelijk is.

Als u tijdelijk helemaal geen vingerafdrukken af kunt geven, dan krijgt u een vluchtelingenpaspoort dat maximaal 12 maanden geldig is.

Als het lichamelijk onmogelijk is vingerafdrukken af te kunnen geven, hoeft u dit niet te doen. Bijvoorbeeld als u vingers mist of als uw vingers blijvend beschadigd zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?