Oud papier en karton is een waardevolle grondstof waar weer nieuw papier en karton van gemaakt wordt. Oud papier en karton kan heel goed worden gerecycled maar dan moet het ingezamelde papier en karton wel voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Zo moet papier en karton schoon en droog zijn.

Kwaliteitseisen

De afgelopen tijd is het in de media veel gegaan over de afnemende opbrengsten en kwaliteit van het oud papier en karton. De markt voor oud papier en karton raakt verzadigd waardoor de prijs enorm is gedaald en de kwaliteitseisen kritischer worden bekeken. Zo moet het papier en karton droog en schoon zijn en de verontreiniging door andere stoffen minimaal om het te kunnen recyclen.

Verwerking in de Cyclus regio

Het oud papier en karton uit de Cyclus-regio gaat naar Peute Recycling in Dordrecht. Hier controleren ze de zuiverheid van het aangeleverde oud papier en karton. Tijdens controles komen ze de laatste tijd steeds meer vervuiling tegen. Vrachten met (te veel) vervuiling worden afgekeurd door de verwerker en tegen hoge kosten verband. Zonde en kostbaar.

Afgekeurd papier

Om verspilling van de grondstof en hoge verbrandingskosten tegen te gaan, moet de kwaliteit van het oud papier en karton verbeterd worden. Cyclus en de gemeenten hebben afspraken gemaakt om te kijken wat we samen kunnen doen om de kwaliteit te verhogen. We zetten nog eens op een rijtje wat de grootste vervuilers zijn:

  • plastic hoesjes van bijvoorbeeld folders
  • papieren verpakkingen met etensresten bijvoorbeeld pizzadozen, taartdozen en bakpapier
  • opvulmateriaal in kartonnen dozen

Kaarten aan uw afval

Cyclus en de gemeenten gaan meer controleren tijdens de huis-aan-huis inzameling van oud papier. Vind u een rode of gele kaart aan uw aangeboden afval? Dan heeft Cyclus iets gezien wat er niet bij hoort. Een gele kaart betreft een waarschuwing, een rode kaart betekent dat wij uw bak niet hebben geleegd.

Meer weten?

Bekijk de digitale afvalkalender voor een wel/niet-lijstje voor oud papier en karton. Of bekijk de afvalscheidingswijzer op www.cyclusnv.nl.