Heeft u een kwetsbare gezondheid? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om vervroegd te stemmen op maandag 15 of dinsdag 16 maart. U kunt dan op een rustig moment uw stem uitbrengen. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid(externe link).

U wilt zelf stemmen in het stembureau

Op 15 en 16 maart zijn in Waddinxveen 3 stembureaus open. Deze zijn vooral bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid. De stembureaus zijn open van 7.30-21.00 uur. 

Deze stembureaus zijn open op 15 en16 maart

In alle stembureaus nemen we coronamaatregelen:

  • Kiezers kunnen overal 1,5 m afstand houden van andere kiezers en stembureauleden.
  • Bij de ingang staat een extra stembureaulid dat er op toeziet dat het niet te druk is in het stemlokaal.
  • In het stemlokaal worden looproutes aangegeven.
  • Kiezers dragen een mondneusmasker en desinfecteren de handen bij de ingang.
  • Elke kiezer krijgt een schoon potlood.
  • Stembureauleden dragen beschermingsmiddelen en zitten waar nodig achter een kuchscherm.
  • De stemhokjes en handcontactpunten (deurklinken, deurposten etc.) worden elk half uur schoongemaakt.

Wat kunt u verder zelf nog doen?

  • U mag een eigen rode pen of potlood meenemen.
  • U kunt een mondneusmasker dragen van het type IIR of FFP2.
  • Heeft u vanwege een lichamelijke beperking (motorisch of visueel) hulp nodig in het stemlokaal? U kunt zelf iemand meenemen om u te helpen, of u kunt een stembureaulid om hulp vragen.

U gaat liever niet zelf naar het stembureau

Machtig een andere kiezer om uw stem uit te brengen.

Dat kan tot op de dag van de verkiezing via uw stempas. Kijk op de achterkant van uw stempas hoe u dat doet of bekijk de pagina een ander machtigen