Onlangs is de fundering van de Brugweg onderzocht. Aanleiding voor het onderzoek was een zichtbare vervorming van een gedeelte van het wegdek. De draagkracht van de asfaltconstructie van de Brugweg is onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de restlevensduur van de Brugweg in drie delen op te delen is. Vanaf de oprit naar de hefbrug tot ongeveer huisnummer 79 is de Brugweg nog goed. Vanaf huisnummer 79 tot de knik in de Brugweg is de berekende restlevensduur 0 jaar. Bij huisnummers 115 en 117 is vervorming in het wegdek te zien. Om een duidelijker beeld te krijgen van dat deel van de fundering van de Brugweg waar de restlevensduur 0 jaar is en waar vervorming optreedt, is verder onderzoek nodig.

De restlevensduur van de Brugweg vanaf de oprit naar de hefbrug tot ongeveer huisnummer 79 (145 meter) is 20 jaar

De Brugweg is hier goed. Met normale groei van het verkeer is de restlevensduur 20 jaar.

Vanaf 145 m tot 375 m bij de knik in de Brugweg is de restlevensduur 0 jaar

Een berekende restlevensduur van 0 jaar wil niet zeggen dat de weg op instorten staat. Rekenkundige restlevensduur gaat ervan uit dat de weg altijd een restwaarde in draagkracht heeft. Het is wel een waarschuwing dat de belasting op de weg hoog is voor het dragende vermogen van de weg en fundering. Daarnaast houden onderzoekers rekening met (on)zekerheidsfactoren om ruimte voor veiligheid in te bouwen.

Aan de oppervlakte van de weg zien we geen of nauwelijks spoorvorming. De ondergrond van de weg is veen. De bodem is hier dus slap. Dit heeft waarschijnlijk meegewogen in de bepaling van de restlevensduur zoals die nu uit het onderzoek komt. Daarom is verder onderzoek van de fundering nodig. Het is mogelijk dat na uitgebreider onderzoek de restlevensduur toch langer is dan we nu aannemen. Daarna kunnen we bepalen of we dit deel van de Brugweg moeten opnemen in het komende vijfjarenplan van de beheerplannen.

Bij huisnummers 115 en 117 is de Brugweg vervormd

Hier doen we op korte termijn verder onderzoek naar de fundering. We gaan daar herbouw uitvoeren. Het is duidelijk te zien dat de vervorming van de weg plaats vindt aan de kant van het water, daar waar de weg de grootste rem- en optrekkrachten van vrachtverkeer meemaakt.

Aan de Brugweg hebben we in de afgelopen 20 jaar de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • 1992:                    Buiten de bebouwde kom reconstructie. Het gaat hier om asfalteren.
  • 1995:                    Binnen de bebouwde kom reconstructie (bestek 12-1995).
  • 2016/2017:           Kleur op het asfalt voor de fietsers en het aanleggen van passervakken.

Minder vrachtwagenverkeer op de Brugweg heeft een gunstige invloed op de restlevensduur van de Brugweg

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de gemeente Bodegraven Reeuwijk over het vrachtverkeer op de Brugweg.