Vanaf 20 september 2020, 18:00 uur, geldt er in de gemeente Waddinxveen een meldplicht voor organisatoren van samenkomsten met meer dan 50 personen. De melding doet u uiterlijk 48 uur van te voren. 

Verplicht melden samenkomsten met meer dan 50 personen

Voor wat en wie is de meldplicht?

De meldplicht geldt voor alle samenkomsten buiten uw woning, waar meer dan 50 personen aanwezig zijn. Personeel hoeft u niet mee te rekenen. Het maakt daarbij niet uit waar deze samenkomsten plaatsvinden. Buiten of binnen. Voor alle typen locaties geldt een meldplicht. Voor een samenkomst binnen geldt het maximum van 50 personen per zelfstandige ruimte in een gebouw. Mits zij 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden.

Bij het melden van een samenkomst benoemt de organisator van de samenkomst een toezichthouder of coronacoach. Deze persoon ziet toe op de naleving van de coronamaatregelen en is tijdens de bijeenkomst aanspreekpunt namens de organisatie.

Niet meer toegestaan

Bijeenkomsten van gezelschappen van meer dan 50 personen, bijvoorbeeld: bruiloften, verjaardagsfeesten, activiteiten van een vriendengroep, sportteam of activiteiten van een studentengezelschap zijn niet toegestaan.

Een gezelschap is een groep mensen die met elkaar iets doen. Samen naar de bioscoop, uit eten, of bij elkaar komen voor een picknick of een feestje. Volgens de regels moeten mensen in gezelschappen altijd ook 1,5 meter afstand houden en wanneer ze ergens op één plek samen zijn, dan is een vaste zitplaats verplicht.

Twijfelt u of uw activiteit onder de definitie van een samenkomst of activiteit van een gezelschap valt? Neem dan contact met de gemeente via 14 0182. 

Uitzonderingen op een rij 

De meldplicht geldt niet voor privéwoningen. Voor woningen en tuinen die daarbij horen gelden andere regels. Advies is dat daar maar maximaal 6 mensen op bezoek komen. Op deze meldplicht gelden nog een aantal andere uitzonderingen:

  • eet- en drinkgelegenheden met een horecavergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij;
  • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met maximaal 100 personen per zelfstandige ruimte;
  • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
  • samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
  • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
  • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers;
  • onderwijsinstellingen.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de coronamaatregelen op de website van de Rijksoverheid(externe link), of bel het landelijk informatienummer via: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 22:00 uur). Neem voor specifieke vragen m.b.t. lokale evenementen contact op met de gemeente via: 14 0182.