B&W hebben besloten om de gereserveerde parkeerplaatsen bij de Beukenhof 1 te verplaatsen. Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, kunt u van 9 maart t/m 19 april 2022 inzien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link).

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.