De eerste wijziging van de Verordening winkeltijden 2018 gemeente Waddinxveen is door de raad vastgesteld op 25 november 2020. Door de wijziging van de verordening winkeltijden Waddinxveen 2018 heeft het college de bevoegdheid om op aanvraag ontheffingen te verlenen van de verboden uit artikel 2 van de Winkeltijdenwet. Het gaat om tijdelijke ontheffingen bij bijzondere omstandigheden van tijdelijke aard of indien het in het belang is van de volksgezondheid.

In verband met het Corona-virus zou het college bijvoorbeeld een ontheffing kunnen verlenen aan supermarkten (op aanvraag) om de openingstijden te verruimen. Dit om de drukte van bezoekers te spreiden, zodat de corona-veiligheidsregels nageleefd kunnen worden. 

Inzage

U kunt de Verordening winkeltijden Waddinxveen 2018 1e wijziging inzien.

Bekijk de publicatie in het Gemeenteblad