De Gemeenteraad heeft op 30 september 2020 de ‘Derde wijziging Legesverordening 2020’ vastgesteld. Deze wijziging is bedoeld om de leges en bijbehorende lasten bij een vergunning voor de aanleg van grotere kabelnetwerken van meer dan 10.000 strekkende meter, beter op elkaar af te stemmen. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Bekijk publicatie in Gemeenteblad