Op 20 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Waddinxveen de verordening Sociaal Domein “Samenredzaam” vastgesteld. In deze verordening staan de regels van de gemeente Waddinxveen voor het sociaal domein als het gaat over werken en participeren, uitkeringen, schuldhulpverlening, gezond en veilig opgroeien, vervoer naar school en wonen in een veilige en gezonde omgeving. In het sociaal domein wordt met alle partners samengewerkt om de inwoner verder te helpen. De tekst van de verordening is geschreven in begrijpelijke taal.

Inzage

Bekijk de verordening(externe link)