Door wijzigingen in de gemeenteraad van Waddinxveen en wisseling van fractievoorzitters, hebben de zittende leden van de werkgeverscommissie van de griffie van de gemeente Waddinxveen, hun functie neergelegd. De verordening op de werkgeverscommissie is vervolgens aangepast op 16 december 2020 en met een raadsbesluit zijn op genoemde datum nieuwe leden tot de werkgeverscommissie benoemd.

De Verordening op de werkgeverscommissie raadsgriffie gemeente Waddinxveen 2020 treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Bekijk de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl.