De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op 25 november 2020 de verordening middenhuurwoningen vastgesteld. Deze verordening is op 17 december 2020 gepubliceerd en is een dag na publicatie in werking getreden.  

Om de bouw van middeldure huurwoningen in Waddinxveen te stimuleren kan in bestemmingsplannen voor nieuwbouw een minimaal percentage middeldure huurwoningen worden opgenomen. De aanvangshuurprijzen en instandhoudingstermijnen dienen bij verordening te worden geregeld. De verordening middenhuurwoningen Waddinxveen regelt dit. Op deze nieuwbouwwoningen is dan de Verordening middenhuurwoningen van toepassing. In de verordening opgenomen voorwaarden zijn onder andere bedoeld om de nieuw te bouwen middeldure huurwoningen ook voor langere tijd onderdeel te laten blijven van dit segment.

Bekijk de publicatie in het Gemeenteblad