Schuldenproblematiek is een maatschappelijk probleem. Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangepast. Dit is een onderdeel van de Brede Schuldenaanpak vanuit de Rijksoverheid. Een andere aanpassing in de Wgs is de opdracht aan de gemeenteraad om een in een verordening een termijn vast te stellen wanneer een beschikking genomen wordt voor een aanvraag schuldhulpverlening. Daarom heeft de gemeenteraad op 17 februari 2021 de Verordening besluittermijn schuldhulpverlening Waddinxveen 2021 vastgesteld.

Bekijk de verordening op officielebekendmakingen.nl(externe link)