• Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • Let op: U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat.

Wat moet ik doen?

Aangifte doen

Als u in de gemeente Waddinxveen een voorwerp heeft verloren of gevonden, kunt u dit melden via www.verlorenofgevonden.nl(externe link). U ontvangt per e-mail een bevestiging. Dat is ook uw bewijs van aangifte.

Bewaren gevonden voorwerp

Na de aangifte kunt u zelf het gevonden voorwerp bewaren. U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente.

Gevonden dieren

Voor de opvang van honden, katten en uitheemse vogels kunt u contact opnemen met het Dierenopvangcentrum Gouda(externe link) of met de Dierenambulance Gouda e.o.(externe link) Ook op de website van amivedi (externe link)kunt u melding maken van gevonden en vermiste huisdieren.

Meer informatie

Hieronder vindt u meer informatie over wettelijke regels van gevonden voorwerpen.

Bewaartermijnen volgens de wet

Voor gevonden voorwerpen met een waarde onder de € 450,- geldt volgens de wet een bewaartermijn van 3 maanden. Voor voorwerpen boven de € 450,- is deze termijn vastgesteld op een jaar. Beide termijnen gelden vanaf de dag van de registratie van het gevonden voorwerp in onze administratie.

Beheer van het voorwerp

Vaak is er de mogelijkheid om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. In dat geval heeft u de plicht om het voorwerp te onderhouden, zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert. Na afloop van de bovengenoemde bewaartermijn kunt u dan eigenaar worden van het voorwerp wanneer de eigenaar tijdens de bewaartermijn niet bekend wordt.

Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, is deze verplicht alle eventuele (redelijke en aantoonbare) onderhoudskosten en onkosten voor de opsporing van de eigenaar binnen 1 maand te vergoeden aan de beheerder. Als deze redelijke vergoeding niet op tijd plaatsvindt, blijft de beheerder de eigenaar.

U kunt het voorwerp ook in beheer van de gemeente geven. In dit geval kunt u na de bewaartermijn geen eigenaar worden van het gevonden voorwerp. U heeft dan ook geen enkele verplichting of recht meer ten aanzien van het voorwerp. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaartermijn is verstreken vervalt aan de gemeente.
 

Direct regelen

Ga meteen naar de website

verlorenofgevonden.nl

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein