Waddinxveense culturele organisaties en verenigingen kunnen nu ook voor de tweede helft van 2021 financiële steun aanvragen bij de gemeente. Eerder kon dit al voor het jaar 2020 en het eerste halfjaar van 2021. De steun wordt beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Het is bedoeld om de culturele sector te ondersteunen in de financiële gevolgen van de coronacrisis. Zodat de sector kan blijven bestaan en ook gestimuleerd wordt kunst en cultuur op een vernieuwende manier aan te bieden. De steun voor de tweede helft van 2021 (tot 1 januari 2022) kan tot 1 februari 2022 aangevraagd worden via www.waddinxveen.nl/compensatiecultuur

Het college van B&W wil kunst en cultuur bereikbaar houden voor alle inwoners

Daarom heeft het college de financiële steun vanuit het Rijk verwerkt in een extra subsidieregeling.

Culturele organisaties en verenigingen kunnen de compensatie aanvragen bij de gemeente

Dat kan via www.waddinxveen.nl/compensatiecultuur. Hier staat meer informatie over de financiële steun en een formulier om het aan te vragen. Aanvragen is mogelijk tot 1 februari 2022. De culturele organisaties en verenigingen die bekend zijn bij de gemeente worden ook via een brief of mail op de hoogte gebracht van de compensatieregeling.