Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Caroluslaan 8: plaatsen bijgebouw met overkapping (04-11-2019, zaaknr. 2019555940, publicatie besluit: 11-11-2019).