Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Henegouwerweg 26D t/m 26H: bouwen bedrijfsunits en vellen bomen (04-11-2019, zaaknr. 2019512169, publicatie besluit: 06-11-2019).