Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Kanaaldijk 11: bouwen onderwijsgebouw (11-10-2019, zaaknr. 2019486390, publicatie besluit: 15-10-2019);
  • Noordeinde 73: uitbreiden woning (14-10-2019, zaaknr. 2019521804, publicatie  besluit: 16-10-2019).