Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Noordkade 269: transformeren kantoor naar woning (02-10-2019, zaaknr. 2019499239, publicatie besluit: 04-10-2019).