• Voorofsche Polder (B7377): verbeteren weidevogelgebied Voorofsche polder (29-11-2021, zaaknr. 2021290110, datum besluit: 01-12-2021);
  • Noordkade 31: verbouwen woning (26-11-2021, zaaknr. 2021259472, datum besluit: 02-12-2021).