• Oude Dreef (kadastraal bekend onder WDV01 D 2252): bouwen van Coenecoop College (17-09-2021, zaaknr. 2021216478, datum besluit: 06-10-2021);
  • Project Parkrijk fase 1(Park Triangel)(kadastraal bekend onder WDV01 E 3164 en 3707): bouwen van 61 woningen (04-10-2021, zaaknr. 2021223632, datum besluit: 06-10-2021).