• Coenecoop 3 kavel x: bouwen van nieuwe bedrijfshal (11-05-2021, zaaknr. 2021086293, datum besluit: 14-05-2021);
  • Brugweg 1: transformeren van kantoorbestemming naar woonbestemming (10-05-2021, zaaknr. 2021072325, datum besluit: 12-05-2021).