Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Caroluslaan 7: legaliseren hekwerken (30-04-2021, zaaknr. 2021064815, datum besluit: 04-05-2021);
  • De Visserhoeve 2: bouwen nieuw bijgebouw (28-04-2021, zaaknr. 2021073587, datum besluit: 30-04-2021);
  • Polderlaan 1: plaatsen beschoeiing langs erfgrens (30-04-2021, zaaknr. 2021072437, datum besluit: 04-05-2021);
  • Tuinbouwweg 6: realiseren brug voor ontsluiting woning Triangel kavel 32 (04-05-2021, zaaknr. 2021078329, datum besluit: 06-05-2021);