Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Distelveld 24: gebruiken van stuk gemeentegrond en plaatsen van erfafscheiding (19-03-2021, zaaknr. 2021029500, datum besluit: 30-03-2021);