• Park Triangel (Parkrijk, plan Vogelrijk fase 1, WDV01E3182): bouwen 51 woningen (02-02-2021, zaaknr. 2020335278, publicatie besluit: 08-02-2021);
  • Henegouwerweg 118: vervangen oeverbeschoeiingen (09-02-2021, zaaknr. 2020340946, publicatie besluit: 11-02-2021);
  • Henegouwerweg 120: nieuw bouwen van loods (05-02-2021, zaaknr. 2020308310, publicatie besluit: 09-02-2021).