Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Cornelis Broerweg thv 5 (brug 6) en thv 29 (brug 5) en thv 38 (brug 1-4): aanleggen van 6 bruggen (13-01-2021, zaaknr. 2020313402, datum besluit: 15-01-2021).