Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Piet Stuurmanweg 7 en 9 (kadastraal bekend onder sectie C, nummer 6319): bouwen distributiecentrum met kantoren DC De Burght kavel B3B (30-11-2020, zaaknr. 2020254985, datum besluit: 03-12-2020).