Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Bentwoud (kadastraal bekend onder WDV01 A 1163, 1168, 1169, 1175, 1227, 1278, 1279, 1384, 1423, 1438): aanleggen natuurvriendelijke oevers (11-11-2020, zaaknr. 2020167877, datum besluit: 17-11-2020);
  • Arie Kempkesweg 37: maken betonbrug over watergang (11-11-2020, zaaknr. 2020249925, datum besluit: 17-11-2020).