Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Coenecoop 55: bouwen nieuwe bedrijfshal met laad-losplaatsen en kantoorruimten (16-10-2020, zaaknr. 2020229195, datum besluit: 20-10-2020);