Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Prinses Beatrixlaan 8: plaatsen berging (28-09-2020, zaaknr. 2020205925, datum besluit: 02-10-2020).