Met tussen haakjes de datum van verzending

  • Lijsterbesstraat 23: het plaatsen van een dakopbouw (21-09-2020, zaaknr. 2020210338, datum besluit: 23-09-2020);
  • Plasweg 37A : het plaatsen van een afdak om een boerderijautomaat (18-09-2020, zaaknr. 2020194701, datum besluit: 22-09-2020).