Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Herbarenerf 11: realiseren parkeerplaats en plaatsen hekwerk (12-06-2020, zaaknr. 2020113015, publicatie besluit: 16-06-2020).