Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Limaweg 35: plaatsen tijdelijke accommodatie voor kantoorwerkzaamheden (25-05-2020, zaaknr. 2020093868, publicatie besluit: 03-06-2020);
  • Noordkade 58: omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning (02-06-2020, zaaknr. 2020101236, publicatie besluit: 04-06-2020).