Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Cornelis Broerweg 36: bouwen woning (plan Glasparel, kavel 7) (20-04-2020, zaaknr. 2020016524) (Publicatiedatum besluit: 22-04-2020);
  • Jan Campertlaan 2: realiseren dakopbouw op bestaande aanbouw t.b.v. slaapkamer (17-04-2020, zaaknr. 2020057052) (Publicatiedatum besluit: 21-04-2020).