B&W hebben op 3 juni 2020 bekend gemaakt dat de gemeenteraad op 20 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Tweede Bloksweg 2 en 2bis’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Door een serverfout op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) hebben wij de status van ‘ontwerp’ naar ‘vastgesteld’ op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) niet kunnen aanpassen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de beroepstermijn te verlengen t/m 12 augustus 2020. U  kunt het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link), nr. (identificatienummer NL.IMRO.0627. BPtweedebloksweg2-0401).