B&W hebben op 3 juni 2020 bekend gemaakt dat de gemeenteraad op 20 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Tweede Bloksweg 2 en 2bis’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Door een serverfout op www.ruimtelijkeplannen.nl hebben wij de status van ‘ontwerp’ naar ‘vastgesteld’ op www.ruimtelijkeplannen.nl niet kunnen aanpassen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de beroepstermijn te verlengen t/m 12 augustus 2020. U  kunt het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl, nr. (identificatienummer NL.IMRO.0627. BPtweedebloksweg2-0401).