Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Kuyperhoeve 9: uitbreiding kinderopvang naar bovenverdieping met slaapgebied (12-02-2021, zaaknr. 2020316406, datum besluit: 16-02-2021).

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.