Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Havikhoek/Kievitdreef: aanleggen parkeerplaatsen en vellen 23 bomen (13-12-2019, zaaknr. 2019681254, publicatie besluit: 17-12-2019);
  • Lindengaarde 54: wijzigen gevel (06-12-2019, zaaknr. 2019674629, publicatie besluit: 13-12-2019);
  • Onderweg 30: tijdelijk (maximaal 3 jaar) plaatsen woonunit (11-12-2019, zaaknr. 2019663417, publicatie besluit: 13-12-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.