Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Kastanjelaan nabij 34: tijdelijk (t/m 17 december 2019) plaatsen afvalcontainer (06-12-2019, zaaknr. 2019700864, publicatie besluit: 11-12-2019);
  • Dorpstraat 22: herstellen fundering gemeentelijk monument (28-11-2019, zaaknr. 2019556611, publicatie besluit: 06-12-2019);
  • Noordkade 269: transformeren kantoor naar woning (05-12-2019, zaaknr. 2019499239, publicatie besluit: 10-12-2019);
  • Prinses Irenestraat 60: afwijken bestemmingsplan voor kamergewijze verhuur aan studenten (05-12-2019, zaaknr. 2019640396, publicatie besluit: 10-12-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.