Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Papiermolen nabij 1: tijdelijk (t/m 6 december 2019) plaatsen bouwcontainer (29-11-2019, zaaknr. 2019696087, publicatie besluit: 03-12-2019);
  • Cornelis Broerweg 6 t/m 22 en 24 en 27 en 28: bouwen 21 woningen (Plasweg Warande Noord) (27-11-2019, zaaknr. 2019556344, publicatie besluit: 29-11-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.