Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Groenezoom: tijdelijk plaatsen van keten en containers (van 25 november t/m 13 december) (20-11-2019, zaaknr. 2019667977, publicatie besluit: 22-11-2019);
  • Peuleyen achter 124: in gebruik nemen van openbaar groen als tuin (25-11-2019, zaaknr. 2019585546, publicatie besluit: 28-11-2019);
  • Tesselschadelaan (WDV01B7982): tijdelijk realiseren werkterrein (tot 22-05-2020) (20-11-2019, zaaknr. 2019670968, publicatie besluit: 22-11-2019);
  • Jan Dorrekenskade-Oost 104: plaatsen schutting (19-11-2019, zaaknr. 2019583079, publicatie besluit: 25-11-2019);
  • Meidoornstraat 52: plaatsen dakopbouw op woning (26-11-2019, zaaknr. 2019590524, publicatie besluit: 28-11-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.