Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Brugweg 57: plaatsen afvalcontainer (tot 20 december 2019) (13-11-2019, zaaknr. 2019663002, publicatie besluit: 18-11-2019);
  • Caroluslaan 8: plaatsen bijgebouw met overkapping (13-11-2019, zaaknr. 2019555940, publicatie besluit: 15-11-2019);
  • Ganzerik 85: plaatsen dakkapel achterdakvlak van woning (13-11-2019, zaaknr. 2019578668, publicatie besluit: 18-11-2019);
  • Middelburgseweg 3A: bouwen woning (13-11-2019, zaaknr. 2019642507, publicatie besluit: 15-11-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.