Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Berkengaarde 27: wijzigen bestemming snippergroen naar wonen (31-10-2019, zaaknr. 2019604166, publicatie besluit: 08-11-2019);
  • Egelantier 18: plaatsen dakkapel serre voorzijde woning (06-11-2019, zaaknr. 2019594020, publicatie besluit: 08-11-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.