Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Kanaaldijk 11: bouwen onderwijsgebouw (01-11-2019, zaaknr. 2019486390, publicatie besluit: 05-11-2019);
  • Willem de Zwijgerlaan naast 57: herinrichten voormalige sportterrein (31-10-2019, zaaknr. 2019489625, publicatie besluit: 04-11-2019);
  • Arie Kempkesweg 20 t/m 56 en 39 t/m 59: diverse wijzigingen van verleende vergunning van woningen (30-10-2019, zaaknr. 2019487159, publicatie besluit: 01-11-2019);
  • Exportweg 50: bouwen bedrijfshal + kantoor (31-10-2019, zaaknr. 2019493152, publicatie besluit: 04-11-2019);
  • Nicolaaserf 33 en 35 en Plasweg 4: vernieuwen woonboerderij en realiseren 2 woningen (31-10-2019, zaaknr. 2019397183, publicatie besluit: 06-11-2019);
  • Overtoom 27: plaatsen extra buitendeur in voorgevel berging (04-11-2019, zaaknr. 2019663077, publicatie besluit: 06-11-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.