Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • de Genestetlaan 57: tijdelijk (t/m 2 november) plaatsen container (28-10-2019, zaaknr. 2019661403, publicatie besluit: 30-10-2019);
  • Mercuriusweg 4: wijzigen gebruik aangrenzende gronden (23-10-2019, zaaknr. 2019542703, publicatie besluit: 28-10-2019);
  • Peter Zuidlaan 2: tijdelijk (maximaal 2 jaar) bewonen van pand (antikraak) (23-10-2019, zaaknr. 2019551756, publicatie besluit: 25-10-2019);
  • Peter Zuidlaan 3: tijdelijk (maximaal 2 jaar) bewonen van pand (antikraak) (23-10-2019, zaaknr. 2019551769, publicatie besluit: 25-10-2019);
  • Peter Zuidlaan 5: tijdelijk (maximaal 2 jaar) bewonen van pand (antikraak) (23-10-2019, zaaknr. 2019551781, publicatie besluit: 25-10-2019);
  • Piet Stuurmanweg 2: plaatsen 2 zuilen met huisnummeraanduiding (28-10-2019, zaaknr. 2019568534, publicatie besluit: 30-10-2019);
  • Raadhuisstraat 17: tijdelijk (t/m 25 november) plaatsen afvalcontainer (23-10-2019, zaaknr. 2019639470, publicatie besluit: 25-10-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.