Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Henegouwernesse 3: bouwen woning (kavel 16) (30-09-2019, zaaknr. 2019469050, publicatie besluit: 23-10-2019);
  • Oranjelaan 3: tijdelijk (max. 2 jaar) bewonen van pand (antikraak) (15-10-2019, zaaknr. 2019551745, publicatie besluit: 18-10-2019);
  • Tuinbouwweg 6: bouwen woning (kavel 32 Triangel) (17-10-2019, zaaknr. 2019454613, publicatie besluit: 23-10-2019);
  • Vijverlaan 2: plaatsen dakkapel (15-10-2019, zaaknr. 2019542798, publicatie besluit: 21-10-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.