Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Cornelis Broerweg 30: bouwen woonhuis (kavel 4) (09-10-2019, zaaknr. 2019569703, publicatie besluit: 11-10-2019);
  • de Akker 85: tijdelijk (t/m 24-12) plaatsen bouwcontainer op stoep (10-10-2019, zaaknr. 2019555637, publicatie besluit: 15-10-2019).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.